Plan pracy

Cele i zadania samorządu uczniowskiego:

1/ Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
2/ Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
3/ Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
4/ Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
5/ Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
6/ Udział w akcjach charytatywnych.

LpZaplanowane działaniaTermin realizacji
1.Wybory do samorządu uczniowskiegowrzesień 2019
2.Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiegowrzesień 2019
3.Przedstawienie planu pracy samorządu Panu Dyrektorowiwrzesień 2019
4.Zagospodarowanie gazetki SUwrzesień 2019
5.Współpraca z fundacją „Pomóż i ty” zbiórka pieniędzy dla osób potrzebującychwrzesień-październik 2019
6.Kontynuowanie numerka niepytanego oraz ustalenie dodatkowych 4 dni w roku szkolnym wolnych od pytania:
DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPET
ELEGANT DAY
PINK DAY
FLOWER DAY
Wrzesień-czerwiec
2019/2020
16 październik
13 grudzień
24 luty
2 kwiecień
7.Współpraca z fundacją „Pomóż i ty” zbiórka pieniędzy dla potrzebujących i chorychwrzesień-październik 2019
8.Przeprowadzenie potyczek klas pierwszychpaździernik 2019
9.Andrzejki – pieczenie ciast – akcja charytatywna29 listopad 2019
10.Mikołaj6 grudzień 2019
11.Wsparcie akcji charytatywnej Szlachetna Paczkagrudzień 2019
12.Udział w akcji Czapka św. Mikołajagrudzień 2019
13.Udział w akcji WOŚPstyczeń 2020
14.Poczta walentynkowa14 luty 2020
15.Współpraca z doradcą zawodowym –
– Akcja promocyjna PRZEDSZKOLAKU! DORADŹ BRATU!
– Promocja integracji międzypokoleniowej uczniów i Seniorów poprzez wspólne inicjatywy,
– Organizacja konkursów dla młodzieży z zakresu rynku pracy
cały rok szkolny
16.Konkurs mody ekologicznej Eco fashion IV edycjakwiecień 2020
17.Współpraca z pedagogiem szkolnym i higienistką w ramach akcji profilaktycznychwrzesień-czerwiec 2018/2019
18.Współpraca z Dyrektorem szkoły oraz samorządami klasowymicały rok szkolny
19.Inne zadania wynikające z potrzeb szkołycały rok szkolny